gallery/house_2
Stavebné  bytové  družstvo  rOžňavA
gallery/kontakty2020

Vítame Vás na stránke Stavebného bytového družstva Rožňava

Správa nehnuteľností na základe zmluvy.

Prenájom vlastných nehnuteľností.

Stavebné bytové družstvo Rožňava vzniklo 14.03.1994 rozdelením Okresného stavebného bytového družstva Rožňava na SBD Rožňava a SBD Revúca.                 SBD Rožňava je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 1028/V, odd. Dr. pod Identifikačným číslom 31686966.            viac  >>>>>>>

gallery/43460603

Od 01.10.2014 platí zákon č. 205/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR  č.182 / 1993 Zz  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Plné znenie zákona č. 182/1993 Zz v znení zákona
č. 205/2014 Zz:  
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov/

Dovoľujeme si poukazovať na niekoľko podstatných zmien:    >>>>>>>>>>

počítadlo.abz.cz

Tvorba a správa webu: Ing. Erika Šmelková 

gallery/images333

CENA TEPLA

Stavebné bytové družstvo Rožňava je výrobcom, distribútorom a dodávateľom tepla pre odberné miesta v meste Rožňava, Plešivec, Kunová Teplica a Gemerská Hôrka. >>>>>>>>>>  

ŠTANDARD KVALITY

Za oblasť TEPLO - podľa Vyhl. ÚRSO č. 277/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

gallery/oznam
gallery/výkričník
gallery/výkričník