Vitajte na stránke Stavebného bytového družstva Rožňava

SBD Rožňava ako správca na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje komplexnú správu bytových domov podľa platnej legislatívy, platných noriem a vnútro družstevných predpisov.

Poruchy
Pohotovosť

Počas pracovnej doby: 058/ 732 24 86 (87) Mimo pracovnej doby: 0915 926 862 poruchy výťahov, rozvodov vody, elektroinštalácie a systémov vykurovania)

V mimoriadnych prípadoch: 0910 822 487

Tvorba a správa webu: Ing. Erika Šmelková